Vores Værdier

Vision
Vi vil være byens bedste børnehus, der danner livsduelige børn gennem et troværdigt og kulturelt forankret værdisæt.
Alle børn i Børnehuset Femhøje har ret til et godt børneliv med trivsel, udvikling og læring.
​Målsætning

 

Vi tror på, at autentiske og passionerede voksne skaber glade og nysgerrige børn.

 

Det enkelte barn er unikt og besidder en række færdigheder og udviklingspotentialer.

Børn udvikler sig og lærer gennem relationer til andre i en tryg og forudsigelig hverdag.

Vi anerkender børnenes forskelligheder og bidrag til vores forpligtende fællesskab.

Vi vil skabe en spændende hverdag, der udfordrer det enkelte barn ud fra nærmeste udviklingszone. Gennem en inspirerende og velstruktureret hverdag, vil vi udvide barnets horisonter og bevidsthed om omverdenen samt vække dets nysgerrighed.

 

Vi vil være et børnehus der er os bevidste om, at hverdagens dyrebareste ressource er tid. Vi har tid til at drage omsorg for såvel det enkelte barn som fællesskabet. Vi skaber udviklende læringsmiljøer gennem nærvær og fordybelse. Vi giver tid, plads og rum til den frie leg og barnets kreative udfoldelsesmuligheder. Vi har tid til at følge barnets initiativ. 

 

Vi sætter rammen til, at hvert barn kan udvikle sig, dannes og opleve at det føler sig kompetent med udgangspunkt i at opnå en mestringsevne, et potentiale og en nysgerrighed, der gør, at barnet er i stand til at være deltagende i egen læring og personlige udvikling.

Pædagogiske værdier og kerneopgaven

Vi har et børnesyn, hvor vi ser børn som individer med ressourcer og kompetencer.  Gennem anerkendende relationer møder vi barnet med ansvarlighed, tillid og respekt i vores samværs- og kommunikationsform. Vi tror på, at tydelige voksne, klare rammer og krav skaber børn, der er selvhjulpne og selvstændige. En tryg og forudsigelig hverdag danner grundlaget for at udvikle barnets selvværd og selvtillid.

Vi vejleder og guider børnene ud fra vores pædagogiske værdier i deres gøremål, konflikt-håndtering og udviklingen af deres selvstændighed i hverdagen.

 

Vi kan tilbyde nogle trygge rammer og udviklende læringsmiljøer. For os er det det enkelte barns trivsel og ligeværdige relationer, der er vigtige. Venskaber, relationer og leg prioriteres højt, og frem for alt, giver vi børnene tid. Vi nuancerer vores pædagogik og pædagogiske tilbud i forhold til det enkelte barn og i forhold til gruppens sammensætning.

 

  • Vi tror på, at vi, når vi er tydelige og skaber genkendelighed, giver børnene tryghed, omsorg og nærvær

  • Vi tror på, at en positiv tilgang og imødekommenhed i hverdagen giver glæde i dagligdagen.

  • Vi tror på, at når vi voksne er lyttende og spørgende, interesserede og nysgerrige i børnenes gøremål, støtter vi børnene i at udvikle sine kompetencer og udnytter deres ressourcer.

  • Vi tror på, at vi, når børnene kommer til orde, og vi møder dem i øjenhøjde, får oplysninger om hvert enkelt barn, som vi kan bruge i vores pædagogiske arbejde i hverdagen.

  • Læring og udvikling sker, når vi tager udgangspunkt i det, barnet allerede kan, og dermed vi bygger bro til næste udviklingstrin. (Nuzo).

  • Vi fremmer barnets identitetsdannelse ved at tage udgangspunkt i dets nærmiljø og familie.

  • Når vi tilbyder børnene mulighed for fordybelse, giver det åbenhed, nysgerrighed og lyst til læring.

© 2019 Hjørring Private Realskole