Om Børnehuset Femhøje

Vi er et privat børnehus under Hjørring Private Realskole (HPR) for børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år, som vil skabe meningsfyldte læringsmiljøer og rum for det gode børneliv. I vores børnehus skal der være højt til himlen, plads til det enkelte barn, mulighed for leg og udfoldelse, nysgerrighed og fordybelse, samt muligheden for at indgå i et inkluderende fællesskab.

 

Vi er optaget af at have nogle kendte traditioner i vores hus, der er forudsigelige, genkendelige og forankrede i bevidstheden hos både børn, forældre og voksne. Vi udspringer af byens ældste og mest traditionsbundne skole. Denne stolte tradition vil blive en del af vores børnehus i det omfang, det giver mening. Vi synger morgensang, beder Fadervor og fastholder en synlig struktur, som giver en tryg og genkendelig hverdag.

 

Børnehuset har base i F-huset på HPR, hvor vi har adgang til dejlige, lyse lokaler, legerum, værksted og et fælles torv. Vi har endvidere mulighed for at benytte bålpladsen og legepladsen ved KFUM-bygningen i midtbyen. Her har vi lækre udearealer med græs, bålhytte, træværksted og gårdhavemiljø. 

 

Vores centrale placering giver os rig mulighed for at benytte os af Hjørrings nærmiljø og kulturelle tilbud blandt andet biblioteket, teateret, Svanelunden, Christiansgave, byens museer med flere. Vi har endvidere mulighed for at benytte os af kollektiv trafik/busleje til at besøge skov og strand. Disse rammer skal være med til at skabe samhørighed, fællesskab og relationer på tværs af børnegruppen.

De faste pædagoger i Børnehuset har alle været på kursus i ICDP. ICDP er et program, som har til formål at understøtte omsorgs- og relationskompetencer hos alle voksne, der har ansvar for børns omsorg. Hvis I er interesserede i at læse mere om ICDP, kan I følge dette link.

 

Vi anerkender hvert enkelt barn og at børnelivet har en værdi i sig selv. Vi støtter og udvikler børnene ud fra deres nærmeste udviklingszone. Vi er bevidste om at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling. Vi går derfor foran, ved siden af og bagved børnene, alt efter børnenes behov. Børnene skal opleve at være en del af børnefællesskabet i vores hus og føle sig inddraget, set og hørt i børnehusets hverdag.

 

Vi glæder os til at lære jeres barn og jer som familie at kende.

 

Med venlig hilsen

Personalet i Børnehuset Femhøje

© 2019 Hjørring Private Realskole