Forældresamarbejde

Som forældre i Børnehuset Femhøje vil I være en del af et dynamisk samarbejde om jeres barn.

 

I vil hvert halve år blive indbudt til en samtale om jeres barns trivsel og hverdag.

I det daglige er vores vigtigste opgave at være sammen med jeres barn. Dog vil der være tid til korte, relevante garderobesnakke i hverdagen.

 

Har I brug for at komme i kontakt med os, vil det være muligt at tage kontakt via vores mail.

 

Har vi af forskellige årsager behov for at få kontakt til jer uden for den halvårlige samtale, vil vi kontakte jer.

 

Hver måned vil vi udsende et forældrebrev, hvor I kan orientere jer om, hvad vi har lavet i den foregående måned, samt hvilke planer vi har for den kommende måned. Vores månedsbreve er ikke bindende, da det er vigtigt for os at kunne være spontane og følge barnets spor i hverdagen.

 

Har I som forældre mulighed for at byde ind med spændende og relevante tilbud til vores hverdag, i form af fx virksomheds- eller hjemmebesøg, vil det blive vel modtaget.

© 2019 Hjørring Private Realskole