Børnehuset Femhøjes bestyrelse

Bestyrelsen i Børnehuset Femhøje består af 3 forældrerepræsentanter. Der vil til bestyrelsesmøderne desuden være tilstedeværelse af Børnehuset Femhøjes leder samt af en medarbejderrepræsentant. Forældrerepræsentanterne er, som følger:
Ole Skov Riisager Mortensen
Line Lundtoft Jepsen
Sisse Vesterholt Salomonsen
Anne Sofie Elb

© 2019 Hjørring Private Realskole